Cách đọc các nhãn thực phẩm chuẩn

Cho mãi gần đây, các nhân thực phẩm vẫn còn khó hiểu; nhưng hiện nay FDA đã cung cấp những hướng dẫn để cách ghi nhân sau cho dễ đọc và hữu ích hơn cho người tiêu dùng. Bạn không chỉ xác định nội dung dưỡng chất của từng sản phẩm, nhưng các nhân còn hướng dẫn bạn biết cách ăn uống sao cho đạt được nhiều lợi ích dinh dưỡng và tránh tiêu thụ quá nhiều calo hay quá nhiều chất béo.

Khẩu phần, các suất ăn được tính theo các đơn vị quen thuộc như gram. Tiếp đến là phần “Tổng số cho mỗi khẩu phần” cho bạn biết số calo trong mỗi phần và lượng calo từ chất béo. Đem so sánh chuẩn mực khẩu phần thường dùng với khẩu phần được đề nghị sẽ giúp bạn tránh các calo dư. Bên dưới là bằng phân tích từng thành phần về lượng chất béo, cholesterol, sodium, hydmt-cacbon, và mục phụ về chất xơ đường; và đạm.

Việc này cho phép bạn xây dựng lượng calo hàng ngày dưới dạng tỉ lệ phần trăm của đạm, hydrat-cacbon, và chất béo. Dưới nữa là phân liệt kê vitamin và khoáng, kể cả tỉ lệ phần trăm nhu cầu hàng ngày về mỗi vitamin và khoảng có được từ một khẩu phần. Cuối cùng là thành phần của thực phẩm được mô tả dưới dạng tổng số béo, béo bão hòa, và những thành phần khác.

Cách đọc các nhãn thực phẩm chuẩn

Cách đọc các nhãn thực phẩm chuẩn

Các tiêu chuẩn sau đây về các điều khoản thường được sử dụng trên các nhân được Hiệp hội tim Hoa Kì định rõ tính chất:

Không cholesterol. Các thực phẩm không cholesterol chứa không quá ng cholesterol và không quá 2g béo cho mỗi khẩu phần.

Không béo. Thực phẩm không béo chứa không quá 0,5g chất béo cho mỗi khẩu phần.

Nạc đặc biệt. Các thực phẩm nạc đặc biệt không chứa quá 5g chất béo cho mỗi khẩu phần. Không quá 2g từ béo bão hòa và không quá 9Smg cholesterol cho mỗi khẩu phần.

Nạc. Một sản phẩm nục không chứa quá lOg chất béo cho mỗi khẩu phần. Không quá 4g từ béo bão hòa và không quá 9ổmg cholesterol cho mỗi khẩu phấn.

Nhẹ. Một thực phẩm được coi là "nhẹ” phải đáp ứng một trong vài tiêu chuẩn. Nó phải hoặc thấp hơn calo hoặc thấp hơn chất béo khi so với sản phẩm tương đương nhiều calo hơn và nhiều béo hơn, hoặc nó phải thấp hơn Vg soclium so với sản phẩm tương đương cao soclium hơn. Nên biết rằng thực phẩm nhẹ không cẩn đáp ứng tất cả ba tiêu chuẩn; kiểm tra nhân.

Sodium được giảm bớt. Các thực phẩm được liệt kê là những thực phẩm được giảm bớt sodium có ít nhất ít hơn % sodium cho mỗi khẩu phần so với những sản phẩm tương đương cao sodium.

Nội dung liên quan đến sức khỏe & dinh dưỡng:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét