Cách sử dụng ghế an toàn cho trẻ em trong xe ô tô

Ở đây muốn nhắc lại một lần nữa là chỗ đặt ghế an toàn và chỗ ngồi an toàn nhất cho trẻ là băng ghế sau xe, nơi chính giữa. Cẩn chọn loại ghế vừa với khổ người, thể trong của trẻ, đồng thời thích hợp với loại xe của bạn.

Hãy chọn ghế an toàn phù hợp cho con bạn
Hãy chọn ghế an toàn phù hợp cho con bạn

Có ba loại ghế an toàn trẻ em:

  • Loại dùng cho trẻ dưới một năm là loại đặt ở vị trí quay mặt ra sau (hình A).
  • Loại dùng cho trẻ đã biết đi là loại đặt ở vị trí quay mặt ra trước (hình B).
  • Tất cả đều có dây vai hoặc vòng ngang vạt áo. Và loại có thể dùng đặt ở cả hai vị trí và dùng được cho cả trẻ nhỏ và trẻ lớn hơn (hình C)

Nội dung liên quan đến an toàn sức khỏe:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét