Cách tránh nghiện thuốc lá lại

Một trong những điều quan trọng nhất bạn có thể làm sau ngày ngừng hút là tìm cách tránh những lúc mà trước đây bạn có thói quen đốt thuốc, chẳng hạn sau mỗi bữa cơm, và thay vào đó bằng một viên kẹo, một thói kẹo gốm, uống một miếng nước, hoặc tập vài động tác hít thờ để cảm thấy rằng như vậy có lợi cho sức khỏe của bạn hơn.

Tránh uống rượu trong vài tuần hoặc vài tháng sau khi bạn bỏ thuốc. Uống và hút thường đi đôi với nhau. Và khi uống như vậy, người tạ'hạv thường nhủ, “Một điếu chắc chẳng có hại gì,” để rồi dẫn bạn đốt tiếp một điếu khác, rồi một điếu khác. Vào những ngày đầu, tránh tiếp xúc với những cơ hội khiến bạn có thể đốt thuốc trở lại.

Mặc dù có những người đã tự cai thuốc một mình thành công, nhưng nếu bạn tham gia vào nhóm cai nghiện sẽ dễ dàng giúp bạn cưỡng lại cơn thèm thuốc. Lúc ấy, mọi thành viên trong nhóm nhắc nhở nhau có hiệu quả hơn.

Nếu bạn có mắc lại, đừng vội lo lắng. Lúc đó bạn nhắc lại những lợi ích của việc bỏ thuốc mà bạn đã thấy trong thời gian không hút vừa qua.

Đa số các người hút thuốc chưa thể bỏ được vào lần đầu cố gắng. Trên thực tế, phải mất đến bốn hoặc năm lần nỗ lực như vậy. Ngay cả.liệu pháp thay thế nicôtin cũng chỉ đạt tỉ lệ thành công khoảng 28%, nhưng nói vậy không có nghĩa là 72% những người còn lại không thể bỏ hút được, mà chỉ có nghĩa là bạn chưa bỏ được vào lần đó.

Cũng nên biết rằng lần thất bại đầu vẫn có thể giúp ích cho bạn. VÌ chính nó sẽ đặt vấn đề lại cho bạn - Tại sao tôi hút trở lại? Có lần nào uống rượu mà tôi tự nhủ là một điếu đâu có hại gì? Và chính khi bạn trả lời tức là bạn đã đang tìm cách để lần cai thuốc tới mang lại kết quả.

Thật hữu ích khi mượn câu nói của những tay cai nghiện rượu trong Hội Người Cai Rượu từng khảo với nhau: Một lần uống rượu là không bỏ được. Một lần hút thuốc là không bỏ được. Việc tái nghiện có thể xảy ra bất kì lúc nào. Có những 'người đã bỏ nhiều năm vậy mà đã hút lại khi gặp phải tâm trạng xúc động nào đó. Tái nghiện chỉ có thể ngăn chặn nhờ việc để phòng liên tục. Người nghiện mà đã ”chỉ một điều thôi” rồi thôi luôn là điều hiếm.

Bỏ hẳn một ngày không hút thuốc đâu phải chuyện dễ. Vấn đề là cần duy trì nó từng ngày một.

Nội dung liên quan đến hút thuốc lá:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét