Hút thuốc là loại nhẹ có giảm nguy cơ bị bệnh không?

Nhiều người tin rằng nếu hút những điếu thuốc “nhẹ” có thể giảm nguy cơ bị ung thư hay bệnh tim. Tính ưu thế của thị trường thuốc nhẹ phản ánh điều tin tưởng này, 6/10 bao thuốc hiện bản trên thị trường là loại thuốc thấp nhựa và nicôtin.

Nhưng các cuộc nghiên cứu cho thấy rằng có ít khác biệt liên quan đến những nguy cơ này giữa các điếu thuốc thông thường và thuốc nhẹ. Mà trong nhiều trường hợp, việc hút thuốc nhẹ còn khiến cho người hút hít nhiều chất nhựa và nicồtin hơn, vì họ hít sâu hơn. Cho nên thuốc lá nhẹ cũng nguy hại như thuốc lá nặng.

Nội dung liên quan đến hút thuốc lá:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét