Liệu pháp thay thế Nicotin để cai nghiện thuốc lá

Liệu pháp thay thế nicôtin được phác thảo để giúp những người hút thuốc ngừng hút bằng cách giảm dần lượng nicôtin, thưởng là ngoài ba thăng, bằng cách dùng chất dân nicôtin (nicorette) thay cho cách cắt nguồn nguy nhằm giảm nhẹ tác động của việc cai nghiện. Nhưng đủ chất dân ít hại hon điếu thuốc, nicôtin vẫn là dụng độc chất có thể tạo những biến chứng mà loại thuốc không khói này gây nên.

Miếng dán phân phối nicôtin trực tiếp qua da đến dòng máu qua các mao dẫn (capillary) ở bề mặt của da nhằm ổn định nicôtin trong máu để bạn không thèm thuốc. Miếng dân có thể gây chứng mất ngủ. Hiện nay có phương pháp mới bằng cách xịt vào mũi, nhưng nó có thể gây kích thích xoang nên những người bị suyễn, dị ứng, huy các vấn để về xoang không nên dùng.

Nội dung liên quan đến hút thuốc lá:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét