Nhựa thuốc lá là gì?

“Nhựa thuốc" trong khói thuốc là thực ra không phải là nhựa mà là một chất nhớt, chất lắng của gần 4.000 hợp chất giống như nhựa tạo nên khói thuốc. Mô phổi được lót bằng một lớp nước nhầy có những lông bảo vệ gọi là mao (cilia). Lớp mao này bảo vệ buồng phổi mỏng manh giống như lông mi bảo vệ mắt bằng cách quét đi những hạt hay những vi sinh vật xâm nhập vào.

Các khí của khói thuốc gây trở ngại các mao. Khói thuốc được hít vào bọc buồng phổi bằng lớp lắng dầy nhựa và làm cho lớp mao chất chứa quá nhiều các hạt vượt quá mức xử lí của chúng. Mô phổi dính đầy chất nhựa. Việc có nhiều chất gây ung thư trong chất nhựa giữ lại trong buồng phổi cử ngày càng được bổ sung. Vì vậy, cơ thể của chúng ta tiếp cận các chất gây ung thư hàng ngày.

Nội dung liên quan đến hút thuốc lá:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét