Những khối có sẵn của sự sống

Trong con người (và trong phần lớn các dụng sự sống khác), khối có sẵn co’ bản của sự sống là acid deoxyribonucleic (DNA-thành phần cơ bản của gien). DNA chứa tất cả thông tin mà nó mang theo để tao thành chúng ta. Được kết lai với nhau trên hình xoắn kép tuyệt vời của DNA, trông giống như một cái thang có hình xoắn ốc, mã hóa các bộ ba, những phối hợp của ba hóa chất được biết như những neucleotid : adenin (A), cytosin (C), guanin (G), và thymine (T). Bốn loai khác nhau của nucleotid được phối hợp trong những nhóm ba khác nhau để mã hóa những tiểu tiết của thông tin di truyền. Nói đai thể là một sinh vật càng phức tạp bao nhiêu, nó cũng có nhiều DNA bấy nhiêu.

DNA làm cho sự sống có thể tồn tại vì tự nó có thể mô phỏng hoặc tái tao. Khi DNA tái tạo, hình xoắn kép tách ra thành hai dải rời, và khi nó tách, một enzym tạo một bản sao hình phản chiếu (mirror image copy) của mỗi dải. Quy trình này dẫn đến hai bản sao của DNA gốc y hệt nhau. Mã di truyền chứa đựng trong DNA thông tin cho bộ máy của cơ thể cách tạo các chất đam; mã này được tmyền dat lại bởi acid ribonucleic (ribonucleic acid-RNA). RNA thông tin (messenger RNA) đọc mã từ DNA qua một quy trình được gọi là phiên mã. Bên ngoài nhân tế bào, một dụng khác của RNA, chuyển RNA, mang theo những acid amin dơn tới RNA thông tin. Những acid amin, các khối có sẵn của các chất đạm được kết hợp với nhau theo sự phối hợp chính xác, như được xác định bởi RNA thông tin, để tạo các chất đạm.

Nếu DNA là mà cơ bản của sự sống thì gien của người là dây cơ bản của mà, nó đủ dài để chỉ thị sự sáng tạo một loại đạm riêng biệt cần thiết cho sự phát triển bình thường và thực hiện chức năng của cơ thể. Từ mỗi cha mẹ chúng ta có được một bộ gien chi phối mỗi đặc điểm. Trong trường hợp này một đặc điểm còn hơn là màu tóc hay mất hoặc đa, mà đúng hơn chúng là tất cả những thử đi vào để hình thành một cơ thế Vì vậy từ mỗi cha mẹ chúng ta có được các gien điều hành thế nào để các mạch máu của chúng ta được tạo thành và được định dạng.

Một gien tự nó không hữu dụng; nó là sự tác động lẫn nhau của các gien để tạo thành một con người. Các nhà nghiên cứu đã khám phá chính bản thân các gien gộp thành ít hơn 10% bộ di huyền của chúng ta, là tổng số của tất cả chất di truyền của chúng ta. Tỉ lệ phần trăm lớn hơn của bộ di truyền được cấu tạo bởi một số chất mà các chức năng của chúng đã được biết và một số chức năng của chúng đã được mô tả rõ ràng. Một số những chất này là những công cụ mà các tế bào của chúng ta đã sử dụng vào lúc đầu của cuộc sống để kích thích sự phát triển nhanh Và tạo những phần khác nhau của chúng ta. Đến tuổi trưởng thành, chất này “chấm dứt,” nhưng vẫn tồn tại trong bộ di truyền.

Tất cả các tế bào của chúng ta chứa tron vẹn chất di truyền, và tất cả các tế bào của chúng ta biết phải làm gì, và cũng quan trọng là biết khi nào ngừng làm. Chẳng hạn da chúng ta không chết nhưng tróc ra khi chúng được thay thế, việc lập trình này là một nhiệm vụ di truyền quan trọng được các gien đặc biệt chi phối.

Các nhiễm sắc thể (chromosome) là những cây để các gien tích lại ở đó. Dạng cơ bản của cơ thể con người là có một tổng số 46 nhiễm sắc thể được sắp xếp thành 23 đội, mỗi nữa có được từ mỗi cha mẹ lúc thụ thai. Có 22 đôi nhiễm sắc thể định hình (autosome), tức những nhiễm sắc thể không giới tỉnh (non-sex chromosome) và một đội nhiễm sắc thể giới tỉnh (sex chromosome). Những đặc điểm được mang theo ở nhiễm sắc thể X được mô tả như có mắt xích với X (X-linked) còn tất cả những cái khác được mô tả như những nhiễm sắc thể định hình. Một số những rối loạn di truyền, nhất là hội chứng Down, là kết quả của một nhiễm sắc thể phụ (đội 21 có một nhiễm sắc thể thứ ba). Những rối loạn di truyền khác có thể do thiếu một nhiễm sắc thể.

Trừ những nhiễm sắc thể giới tỉnh, mỗi 22 đội nhiễm sắc thể khác là những gì được biết như thể đồng đẳng (homologous), có nghĩa là, mỗi đôi nhiễm sắc thể đều giống nhau, và mang những gien như nhau có cùng các chức năng và những vị trí như nhau. Mỗi gien trú ngụ ở một trong những vị trí tương đồng này được gọi là một gien đẳng vị (allele), và mỗi người chúng ta có hai gien đắng vị cho mỗi loại gien, Khi hai gien đẳng vị này giống nhau (tỉ như mỗi gien đẳng vị đều mã hóa để có màu mắt nâu), gien đó được gọi là đồng hợp tử (homozygous). Khi hai gien đồng đẳng khác nhau-ti như một mã hóa để có mắt nâu, một để có mắt xanh-gien đó được gọi là đi giao tử (heterozygous).

Hợp tử (zygote), tế bào xảy ra do sự kết hợp của tinh trùng và trứng, nó hầu như bắt đầu phân chia ngay, chứa tất cả thông tin di truyền mà nó cần để tạo ra một con người có hình dụng đầy đủ (full formed human being). Đòi hỏi duy nhất là một môi trường thuận lợi và năng lượng đầy đủ cũng như sự dinh dưỡng.

Ở một số khía cạnh, các gien của chúng ta là một xấp bài mà chúng ta được chia và phải chơi. Có một số gien mà cha mẹ bạn chuyển qua cho bạn, hoặc những gien bạn chuyển qua cho con cải, tạo nên những điều kiện không thể tránh được. Cũng có những đột biến khác thường (unique mutation) xảy ra lúc có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng. Nhưng những điều kiện không thể tránh được xuất hiện để tạo thành phần nhỏ nhất có tính chất di truyền liên quan đến các loại bệnh. Con số lớn nhất có tính chất di truyền liên quan đến những rối loạn là những gì được biết như đa nhân tố (multifactorial) hay được xác định bởi trên một gien cũng với sự tương tác của môi trường - không khí chúng ta thở, thực phẩm chúng ta dùng, những gì chúng ta có được do tập luyện. Trong nhiều khía cạnh, một khi chúng ta đã được thụ thai, môi trường có thể đóng một vai trò chủ yếu trong vấn đề sức khỏe cũng như chính các gien của chúng ta. Được nhìn từ một viễn cảnh khác, người ta còn cho rằng môi trường có khi còn đóng một vai trò quan trọng hơn, môi trường được cho là thứ mà chúng ta có thể tác động ở một mức đó đáng kể. Chính vì thế mà nó được giải thích vì sao việc chăm sóc trước khi sinh và sức khỏe của người mẹ lúc mang thai có thể giúp tránh một số khuyết tật lúc sinh và sức khỏe toàn diện của đứa con sẽ khá hơn.

Khi việc nghiên cứu về di truyền học đã có những bước tiến triển, chúng ta đã bắt đầu biểu ngày càng nhiều hơn về việc phối hợp giữa môi trường và các gien của chúng ta thưởng năm giữ những bí quyết để có được một sức khỏe tốt về lâu về dài. Khi chúng ta bắt đầu sống thọ hon, đánh bại được bệnh do lây nhiễm, và giảm được những cái chết do tai nạn nhờ sự an toàn được cải thiện, nhiều vấn để quan tâm về sức khỏe đã thay đổi tình trạng bệnh tật mà chính rạ cứ sự thường được coi là kết quả của sự lão hóa. Những tình trạng như bệnh đái tháo đường, chứng viêm khớp, bệnh tim mạch, và ung thư thường thấy khi chúng ta lớn tuổi, những việc nghiên cứu ngày càng cho thấy rằng chúng không còn là một thành phần không thể tránh được của sự lão hóa. Nhiều nhân tố đóng một vai trò trong những bệnh này, không chỉ là việc thừa kế di truyền mà còn là những chọn lựa lối sống của chúng ta và các môi trường. Việc nghiên cứu cho thấy rằng nó là vấn đề không phải là không tránh được. Nếu chúng ta hiểu về di sản của di tuyền và những nguy cơ của nó, chúng ta có thể thay đổi các môi trường và lối sống của chúng ta nhằm giảm nguy cơ cho những vấn đề về sức khỏe để có cuộc sống dài hơn và mạnh khỏe hơn.

Mục đích của bài viết này nhằm giúp các bạn hiểu về tiền sử gia đình ảnh hưởng tố bẩm của bạn về những bệnh nào đó, giải thích một số trong nhiều điều lí thú-về những khám phá di truyền ngày nay, và cho bạn một cái nhìn sâu xa để bạn có thể vận dụng nhằm cải thiện sức khỏe của bạn.

Nội dung liên quan đến di truyền:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét