Sức khỏe do di truyền quyết định?

Tính di truyền bao gồm không chỉ những đặc điểm riêng mà chúng ta thừa hưởng từ cha mẹ, nó còn bao gồm những đặc điểm mà chúng ta thường thấy đối với giống loài của chúng ta. Chúng ta mắc nhiều bệnh chỉ vì chúng ta là con người, và chúng ta không bị những thứ khác vì giống loài của chúng ta không dễ nhiễm những thứ ấy.

Đa số các nhà nghiên cứu tin rằng tất cả chúng ta phát sinh từ bộ di truyền (genome) như nhau, rồi được phân bố, theo những dân tộc khác nhau, trên khắp cùng trái đất này. Vai trò của bộ di truyền của người đã được sắp xếp dường như xác minh điều này. Mỗi dân tộc riêng biệt mang theo những đặc điểm và những đặc điểm này tiến hóa qua hàng thiên niên kí để thích ứng với các môi trường riêng biệt. Còn nữa, chúng ta còn có chung những xu hướng di truyền cơ bản, và cũng vậy chúng ta ít nhiều dễ mắc những rối loạn có liên quan về mặt di truyền đặc biệt này.

Những di sản dân tộc cũng đóng một vai trò trong tính di truyền của chúng ta. Mỗi di sản dân tộc mang theo với nó những nguy cơ và những lợi thể di truyền nào đó. Chẳng hạn người Do Thái thuộc dòng dõi Đông Âu thường mang thai đứa con mắc bệnh Tay-Sachs (bệnh ngu và mù có nguồn gốc tiền sử gia đỉnh) cao gấp 100 lần so với những tộc dân khác. Hay đại đa số con cháu người Phi châu thường mắc một bệnh về máu được gọi là bệnh thiếu máu hồng cầu liềm (sickle cell gnemia).

Giới tính cũng ảnh hưởng sự thừa kế di truyền. Có những gien thấy xuất hiện nơi phụ nữ nhưng không thấy trên nam giới, và ngược lại, đồng thời có những rối loạn di truyền nào đó xảy ra trên cả nam lẫn nữ.

Cuối cùng, gia đình, dòng dõi phản ánh chặt chẽ nhất về di sản di truyền của chúng ta. Nhưng ngay cả cùng trong một gia đình, dòng tộc, vẫn có thể xuất hiện sự di truyền khác nhau; thí dụ, hai anh em có thể chỉ có chung một nữa các gien, nửa kia có những khác biệt đáng kể. Hãy để ý những đứa con sinh đôi sẽ thấy. Nếu hai người ấy giống hệt nhau về di truyền, tại sao họ không cùng bị những bệnh giống nhau? Suy nghĩ như nhau? Cùng có những sở thích như nhau? Một số nghiên cứu thú vị nhất về di truyền học đã được thực hiện trên những anh em sinh đối giống nhau như đúc, theo dõi cả hai trường hợp, những anh em sinh đôi cùng lớn lên với nhau và những đôi bị tách ra lúc sinh.

Những khác biệt và những tương đồng lạ lùng có thế thật rõ ràng: một người có thể bị bệnh tâm thần phân liệt (schizophrenic), người kia không bị; một người có thể mắc chứng nghiện rượu, người kia thì không; một người có thể vui vẻ, người kia thì lại không. Rõ ràng-vì hai người sinh đôi được coi là giống nhau về di truyền-nhưng yếu tố môi trường phải đóng một vai trò ngay từ khi bắt đầu cuộc sống của họ.

Nội dung liên quan đến di truyền:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét