Ý nghĩa của thuyết di truyền Mendel với chúng ta

Khi bác. sĩ hay nhà thạm vấn cli truyền giúp bạn tiếp cận với nguy cơ di truyền của bạn về một điều kiện đặc biệt, ông tạ có thể nhìn vào phả hệ của bạn, vào rối loạn đáng ngờ (và nó được chuyển giao như thế nào), và giúp xác định bạn có khả năng mang đặc điểm ấy thế nào và truyền nó cho con cái ra sao, hoặc có thể bạn (hay con cái bạn) thể hiện rối loạn ấy thế nào nếu nó là thứ xuất hiện trễ hơn trong đời sống.

Nhưng sự tham vấn của bác sĩ chắc chắn không thể nói hết về các luật di truyền. Tỉ như, bạn có thể được khuyên là khả năng nào bạn có thể có một đứa con mắc chứng rối loạn ấy, và bạn có thể chọn không có con hoặc, trong một số trường hợp, xét nghiệm bào thai từ trong bụng mẹ, nhưng bạn không thể ngăn chặn hoặc chữa khỏi khuyết tật di truyền chắc chắn phải xảy ra. Tuy nhiên, trong một số trường hợp bệnh tấn công trễ, bạn có thể ngăn chặn bệnh không xảy ra bằng cách cắt bỏ cơ quan gây nguy cơ-chẵng hạn kết trùng có thể được cắt bỏ nếu bạn phát hiện mình đã thừa kế rối loạn di truyền được gọi là bệnh polyp u tuyến gia đình (familial ạdenomatous polyposis-FAP) chắc chắn dẫn đến ung thư kết tràng.

Nhiều thứ còn phức tạp hơn do sự kế thừa đa nhân tố mà chẳng thể nào nói lên được mối liên quạn nhân quả dứt khoát giữa sự đột biến di truyền và bệnh, chỉ còn cách bạn tự giữ gìn khỏi vướng phải những bệnh mà bạn biết chắc mình có nguy cơ. Chẳng hạn người có nước da xanh nhọt thường bị ung thư dạ, hoặc tránh phơi mình ra nắng, làm vậy, họ giảm được nhiều nguy cơ bị ung thư da.

Nội dung liên quan đến di truyền:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét