Bảo đảm an toàn sức khỏe ở nơi làm việc

Đây là một môn khoa học nhằm nghiên cứu về lao động của con người. Khoa này phân tích các mối tương quan giữa con người lúc làm việc, những phương tiện họ sử dụng, và những yêu cầu tâm, bệnh lí của môi trường lao động. 

Chủ lao động và người lao động có thể sử dụng những nguyên tắc của khoa nghiên cứu về lao động để việc lao động được an toàn và đạt hiệu quả hơn. Sự tổn thương do căng thẳng lập đi lập lại (repetitive strain injury-RSI), bao gồm hội chứng ống cổ tay (carpal tunnel syndrome) và viêm gân (tendonitis), là loại tổn thương nghề i nghiệp gia tăng nhanh nhất, có khi còn hơn cả những tổn thương lưng. RSI do những cử động lập đi lập lại, những chuyển động mạnh, những tư thế khó chịu, hay việc đặt áp lực trực tiếp lên các vùng cơ thể không được giữ vững gây nên. Những người thường bị các chứng này là các thủ quĩ, những người điều khiển máy tính, các công nhân làm việc trong dây chuyền sản xuất, những nhân viên phục vụ ăn uống. RSI gây viêm tẩy và đau, có khi gây thành tật nếu không được giải quyết đúng cách.

Thường chỉ Cấn điều chính đơn giản các phạm vi hay cách thức làm việc là có thể giảm sự căng thẳng bệnh lí và nguy cơ bị các tổn thương này. Cũng có nơi mới chuyên viên về huấn luyện, nhưng có khi chính các người lao động có thể tự sửa đổi được. Không sử dụng các thanh nẹp, các «dây đeo hoặc sự can thiệp của khoa chỉnh hình mà không có sự giám sát của nhà chuyên môn.

Những tổn thương lưng cũng thường gặp ở một số nghề nghiệp. Việc nâng nhắc, quay, vặn vật nặng trên cánh tay thường hay gây ra chứng này nhất. Muốn nhắc vật nặng, bạn cần cong gối xuống và nâng nó lên trong khi lưng vẫn giữ thẳng. Nếu công việc đòi hỏi bạn thường xuyên phải mang vác vật nặng, bạn cần tập luyện để các cơ lưng, cánh tay, bụng, và đùi thích ứng với công việc.

Suốt hai thập kỷ qua, những tổn thương ở nơi làm việc giảm xuống đột ngột. Nhiều công ty đã thấy rằng nếu gia tăng lưu tâm đến sự an toàn cho người lao động mang lại những kết quả khả quan về môi trường lao động sạch hơn, lãng phí ít hơn, thời gian mất đi ít hơn, và năng suất cao hơn. Ấy vậy, như ở Mỹ, mỗi ngày vẫn có đến 17 người thiệt mạng liên quan đến các nguyên do về lao động.

Về lâu về dài, tiếng ồn nơi làm việc có thể gây ảnh hưởng đến thính giác. Cần coi việc giảm tiếng ồn là một chiến lược làm giảm những rủi ro, nhưng bên cạnh đó, bạn cần trang bị thiết bị bảo vệ tai có hiệu quả.

Những tổn thương về mắt dò các vật lạ và hóa chất cũng là một mối nguy. Lúc lao động cần mang kính bảo hộ.

Các loại hóa chất, bụi, hơi, và khói đều là những chất gây hại nếu hít vào. Khi sử dụng các hóa chất cần đọc để nắm vững các hướng dẫn về chúng, đồng thời yêu cầu chủ sử dụng lao động trang bị những đồ bảo hộ phủ hợp với từng môi trường độc hại, chẳng hạn như mặt nạ phòng hơi độc, mạng che bụi, mù trùm đầu, và các loại quần áo bảo hộ.

Hơi thuốc lá cũng là chất gây độc hại nơi làm việc. Nếu chỗ làm việc của bạn chưa cấm hút thuốc, bạn nên đề nghị với chủ sử dụng lao động quan tâm đến vấn đề này để nơi làm việc có được bầu khí trong lành.

Nội dung liên quan đến an toàn sức khỏe:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét