Cách di chuyển nạn nhân bị tổn thương tủy sống khi sơ cấp cứu

Đừng di chuyển bất kì trường hợp gặp nạn nào mà bạn nghi là bị tổn thương tủy sống, cổ, hay lưng trừ khi sự sống của họ có thể nguy hiểm nếu không chuyển đi. Gọi cấp cứu ngay. Tuy nhiên, có những lúc cần di chuyển nạn nhân vì tình huống có thể nguy đến tính mạng ho:

Nếu đường thở không thông:

  • Dùng kĩ thuật lăn để đặt nạn nhân nằm nghiêng. Đừng vặn hay gập đầu hoặc cổ nạn nhân.
  • Hãy nhờ người cùng lăn cả thân mình nạn nhân. Và nếu không thấy nguy hiểm gì thêm, cứ để nạn nhân nằm như vậy cho đến khi xe cấp cứu tới.

Nếu nạn nhân bất tỉnh, không thở, và không thể lay tỉnh được:

  • Dùng kĩ thuật lăn để đặt nạn nhân nằm ngửa. Thông thoáng dường thở và làm hô hấp tim và phổi
  • Nếu tình huống quá nguy cấp khi cứ để nạn nhân nằm như vậy
Nếu gặp tình huống có thể chảy, hơi độc, phát nổ, hay một mối nguy nào có thể de dọa tính mạng nạn nhân, thì dù có bị tổn thương tủy sống vẩn cân chuyển nạn nhân đi. Nếu có nhiều người cứu hộ, việc này không mấy khó, nhưng nếu chỉ có một mình, bạn chuyển nạn nhân bằng cách cuốn vải để kéo nạn nhân đi, cẩn thân trong phân đầu của nạn nhân.

Nội dung liên quan đến sơ cấp cứu:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét