Cách duy trì việc giảm cân giảm béo đều đặn

Việc giảm cần chỉ mới là bước đầu trong việc kiểm soát thể trọng. Việc duy trì sự giảm cân mới là bước kế tiếp quan trọng mà nhiều người ăn kiêng không thể thực hiện được. Để duy trì thể trọng như mong muốn, bạn cần duy trì những thói quen về ăn uống và tập luyện mới và có lợi cho sức khỏe và coi đó là một dự án thích hợp cho suốt cả đời, kể cả ý tưởng cho rằng trước đây mình chưa có chế độ ăn uống thích đáng và nay đã tìm ra những thay đổi căn bản tốt hơn cho cuộc sống.

Nếu đã có được chế độ ăn uống để tiêu thụ một lượng calọ phù hợp với việc duy trì thể trọng mới, cách bảo đảm tốt nhất để duy tri là giữ vững những hoạt động cơ thể. Tập luyện không phải là cách hiệu quả nhất vào lúc khởi đầu việc giảm cân, nhưng nó duy trì tình trạng giảm cân khi đã có thể trọng như mong muốn. Mà nếu bạn tiếp tục lối sống tình tại, bạn sẽ đốt ít calo hơn, và mỗi calo không được đốt đều làm cho bạn lên cân, một công việc khó nhọc mà bạn mới thực hiện được.

Cần tiếp tục cùng bạn bè tập luyện, chia sẻ những kinh nghiệm và duy trì sự giảm cân, và đó cũng là cách động viên bạn tiếp tục theo đuổi những hoạt động để duy trì nó.

Không cần phải cân mỗi ngày, vì có khi do nước làm dao động thể trọng lại khiến bạn nản lòng. Có thế mỗi tuần cân lại một lần. Mù nếu bạn có thấy mình giảm cân chậm nhưng vẫn giảm đều, bạn cứ kiên trì và đánh giá lạ'i các thói quen ăn uống của bạn cũng như lượng culo và béo dung nạp vào, và cả hoạt động cơ thế nữa.

Nội dung liên quan đến sức khỏe & dinh dưỡng:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét