Hướng dẫn di truyền ở người trưởng thành có tiền sử gia đình di truyền

Việc hướng dẫn về di huyền cho những người trưởng thành khỏe mạnh (hay những người còn trẻ) nhưng có nhân tố nguy cơ cao về sự kế thừa một tối lọan đặc trưng nào đó có thể xuất hiện sau này trong cuộc sống tuy là một công việc mới nhưng đang phát triển. Những rối lọan được xét nghiệm tới thường là những rối loạn gien đơn (single-gene disorders), và việc xét nghiệm luôn dựa trên cơ sở tiền sử gia đình. Có những vấn đề nghiêm trọng cần tham vấn trước khi tiến hành xét nghiệm, vì nếu xét nghiệm đưa tới kết quả tốt đẹp, người ấy sẽ cảm thấy dễ chịu, nhưng nếu xét nghiệm đưa ra kết quả xấu, hẳn người ấy sẽ thấy như mình bị tuyên án tử để rồi sinh ra lo sợ và trầm uất.

Khi bạn gặp nhà tham vấn về di truyền về khả năng có một bệnh có liên quan đến tiền sử gia đình, nhà tham vấn cẩn càng nhiều thông tin về tiền sử bệnh của gia đình cũng tốt, có thể phải quay lại ít nhất bốn thế hệ. Có vài trường hợp mà những thông tin là nguy cơ cao cho bạn, nhưng chúng là những gì mà nhà tham vấn cần năm để đánh giá nguy cơ và khuyên bạn cần có những xét nghiệm gì.

Vì những nhà hướng dẫn về di truyền là những người được đào tạo chuyên biệt để hướng dẫn các loại xét nghiệm, phân tích cho bạn về kết quả xét nghiệm, chỉ vẽ cho bạn những chi tiết rắc rối của một kết quả có vấn để không chỉ dưới khía cạnh bệnh lí mà cả những nhân tố xã hội, như sự đáp ứng tình cảm của bạn và những thực tế kinh tế . Nếu bạn xét nghiệm và biết chắc mình bị một gien ung thư, nhiều khi công ty bảo hiểm lại có ý kiến cho rằng bất cứ ung thư nào phát sinh không do sự đột biến gien thì đó là tình trạng có từ trước nên không được hướng bảo hiểm. Nhà hướng dẫn về di truyền còn có thể giúp chuyển bạn đến các nơi chuyên môn khác để bạn được giúp đỡ thêm như nhà tâm lí, các nhóm và tổ chức nâng đỡ, chuyên nghiên cứu những khuyết điểm di truyền đặc biệt và lúc sinh.

Xét nghiệm di truyền và thông tin bảo hiểm

Những công ty cung cấp thông tin về sức khỏe rất muốn biết những kết quả của việc xét nghiệm di truyền: vì một người có kết quả xét nghiệm chính xác về di truyền có thể gây tốn kém lớn cho công ty bảo hiểm. Còn rất ít tiền lệ hợp pháp về lĩnh vực này. Một số tranh luận mà sự phân biệt dựa trên một xét nghiệm di truyền lại đi ngược với luật. Nhưng những công ty bảo hiểm đã cải lí với một số kết quả mà một tổ bẩm di truyền về vú, tuyến tiền liệt, hay một số ung thư khác, cho đó là một tình trạng có từ trước và như vậy không được hướng bảo hiểm.

Một xét nghiệm di truyền có khả năng làm thay đổi cuộc sống. Nhiều nhà tham vấn di truyền đề nghị một người trước khi trải qua việc xét nghiệm, họ nên tăng cường thêm hợp đồng bảo hiểm và đảm bảo có được sự bảo hiểm y tế và nhân thọ kể cả lúc phát hiện ra khuyết điểm về di truyền. Nhưng vấn đề còn lắm gai góc-một số người đã dùng tên giả để đi xét nghiệm nhằm những kết quả xét nghiệm không đến được công ty bảo hiểm.

Vấn để hướng bảo hiểm đối với những tình trạng về di truyền chưa thể giải quyết sớm được. Chắc chắn có nhiều xét nghiệm di truyền được đem ra thị trường và có nhiều người bị từ chối hướng bảo hiểm cho trường hợp bệnh của họ. Những trách nhiệm của cả hai bên có lẽ chỉ được giải quyết sau nhiều tranh cãi, song rõ ràng công nghệ mà chúng ta có lúc này đã đi nhanh hơn khả năng của chúng ta để sử dụng nó vào việc phỏng theo có tỉnh trách nhiệm nhất

Vậy vấn đề có nên tiến hành xét nghiệm về di truyền không là việc của mỗi cá nhân miễn sao nắm rõ về những lợi ích cũng như những hạn chế, và kể cả sự phân biệt đối xử của những công ty bảo hiểm.

Nghiên cứu gần đây của các nhà nghiên cứu thuộc viện Johns Hopkins cho thấy rõ là nhiều bác sĩ có thể chưa được trang bị kiến thức để cung cấp cho bệnh nhân của họ kết quả của xét nghiệm di truyền thế nào. Mà theo tiến sĩ Francis Giardiello, giáo sư trợ giảng y khoa ởJohns Hopkins, con số này có thể tới một phần ba số bác sĩ. Chính vì vậy cần có sự hướng dẫn thích đúng về di truyền để giảm nhẹ những lo toan không cần thiết trước và sau khi tiến hành xét nghiệm.

Nội dung liên quan đến di truyền:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét