Hướng dẫn về di truyền tiến hành thế nào?

Chuyên gia di truyền sẽ giải thích cho các cha mẹ tương lai về cơ học của sự thừa kế di truyền. Ông ta sẽ giải thích việc xét nghiệm tiến hành ra sao và những gì mà các xét nghiệm có thể cho biết cũng như những gì không thể xuất hiện (một số xét nghiệm chính xác hoàn toàn, nhưng có những xét nghiệm khác lại không rõ ràng).

Một khi việc xét nghiệm được thực hiện-trước lúc thụ thai hoặc trước khi sinh-các nhà chuyên môn sẽ nhận những kết quả và có thể đưa ra những tiềm năng. Thường thì mọi cái đều tốt đẹp-cả hai cha mẹ đều không mang đặc điểm nào, hoặc chỉ một người, đặc điểm ấy có thể truyền cho con cái nhưng không hẳn nhiên lắm. Nếu cả hai cha mẹ đều mang đặc điểm, hoặc một trong hai mang đặc điểm trội (dominant trait) mà nó xuất hiện sau này trong cuộc sống, nhà chuyên môn sẽ giải thích những gì mà đặc điểm ấy có thể mang lại và cha mẹ phải chọn lựa cách nào cho phù hợp. Nếu cha mẹ quyết định (khi đã có thai)“ giữ thai lại, nhà chuyên môn sẽ giải thích bệnh tật sẽ phát sinh thế nào và đấu là hậu quả sẽ xảy ra.

Tí như việc xét nghiệm phát hiện bệnh Tay-Sachs là xét nghiệm đăng tin cậy, hậu quả không tránh được sẽ là việc đứa bé chết yểu. Còn những trường hợp chưa chắc chắn như chứng xơ hóa nang, nhà chuýên môn có thể hướng dẫn đôi vợ chồng về những hậu quả tiềm ẩn, thảo luận về những chọn lựa chữa trị, hoặc có thể chuyển họ tới nhà tâm lí để giúp họ trong khi phải quyết định những vấn để đẩy cam go này.

Nội dung liên quan đến di truyền:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét