Mọc răng sớm ở trẻ nhỏ, trẻ sơ sinh

Rất hiếm khi trẻ sinh ra đã có một hay hai chiếc răng ngay từ đầu, gọi là răng lúc sinh (natal teeth), đã có sẵn ở đó, hoặc có khi răng nhú lên 30 ngày sau khi sinh được gọi là răng Sơ sinh (neonatnl teeth). Nếu những răng này không chắc, nên nhổ đi để tránh tình trạng lúc gãy bé nuốt vào mà bị hóc.

Nội dung liên quan đến trẻ nhỏ:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét