Sơ cấp cứu khi bị đau bụng

Bụng là vùng cơ thể trải từ đáy lồng ngực đến hai hãng. Đau bụng (abdominul pain) có thể do nhiều tình trạng rối loạn của đường tiêu hóa, bao gồm viêm dạ dày-một (gastroenteritis), loét, viêm chỉ nang (divertticulitis), viêm ruột thừa (appendicitis), viêm kết tràng (colitis), viêm hồi tràng (ileitis), thoát vị (hernia), đầy hơi, và in chảy, cho đến những vấn đề của bất cứ bộ phận nào ở bụng, gồm gan, lá lách, tuyến tụy (pancreas), dạ dày, và ruột.

Đau bụng còn có thể do phản ứng dị ứng hay tổn thương một bộ phận nào đó ở bụng. Nếu đau bụng không liên quan đến một chấn thương, không đi kèm nôn mửa hay ĩa chảy và kéo dài trên 2 tiếng, hoặc do bột phát kéo dài trên 2 tiếng, cần đưa đi bác sĩ ngay.

Nội dung liên quan đến sơ cấp cứu:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét