Tinh thần sảng khoái cho người cao tuổi

Việc rèn luyện tinh thẩn cũng quan trọng như tập luyện thể chất để giữ cho chúng ta luôn được mạnh khỏe vù năm tháng cữ vậy trôi đi một cách tốt đẹp.

Tình trạng sung mãn tinh thẩn bao gồm hai lĩnh vực: khắt năng trí tuệ, tức là khả năng học tập và học tập được mũi, và năng lực tinh cỉ’tm huy khải năng giữ chúng ta đứng vững với trần giun này vít mọi người chung quanh.

Trọng vùi thập niên qua đã có nhiều bậc. lão niên không chỉ hài lòng với những năm tháng vùng son của mình đã tiếp tục đi học để hoàn thành những chương trình học, lấy thêm các học vị, hoặc tham gia những đề án hữu ích. Loại rèn tập này không chỉ mung tỉnh chất tiêu khiển mà là một cách giữ gìn và dùi mài độ sắc bén của trí tuệ. Thật vậy, việc đeo đuổi những sở thích riêng, bất kể là sở thích gì, là một trong những phần thưởng của những tháng năm cao tuổi nhưng tuyệt đẹp này.

Việc duy trì năng lực tình cảm cũng là điều hệ trọng. Các cuộc nghiên cứu cho thấy những ai sống cách biệt với cuộc sống xã hội, khép kín về mặt tình cảm thường không sống thọ, mà chất lượng cuộc sống cũng nghèo nàn hơn những người hoạt động trong các sinh hoạt cộng đồng. Những con người luôn cần được giúp đỡ và sẵn sàng giúp đúp người khúc này thường là những người sống thọ hơn, vít nhờ những tiếp giao với mọi người, chất lượng cuộc sống của họ phong phú hơn, họ hài lòng với cuộc sống mang lại lợi ích lẫn cho nhau.

Nội dung liên quan đến tuổi già:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét