Tổn thương nào là nặng nhất khi cần cấp cứu

Tổn thương nặng nhất là tổn thương đe dọa sự sống nhanh nhất. Những tổn thương về đường thở và mạch đặt nạn nhân vào tình trạng nguy cấp nhất. Vì một khi đường thở và mạch đã ổn, những thương tổn khác có thể để giải quyết.

Dưng sau tổn thương ảnh hưởng đến đường thở và mạch là vấn để xuất huyết.

Tổn thương đầu có nguy cơ đi kèm tổn thương tủy sống; lúc ấy bạn nên giữ bệnh nhân cố định.

Nội dung liên quan đến sơ cấp cứu:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét