Cổ tử cung bất toàn là gì?

Trong suốt thời kì mang thai, cổ tử cung có một chức năng tối quan trọng-ngăn giữ bào thai, nhau thai, và dịch màng ối khi bào thai trường thành trong tử cung. Nếu cổ tử cung không thực Eện chức năng ríày, sẽ xảy ra sẩy thai hoặc sinh non, thường vào ba tháng giữa hay đầu thời kỳ đầu của 3 tháng cuối.

Cổ tử cung bất toàn là gì?

Nội dung liên quan đến mang thai:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét