Việc kết thúc thai hay bỏ thai

Trong khi việc xét nghiệm trước khi sinh đã có thể khẳng định là việc mang thải mạnh khỏe phần lớn các bà mẹ tương lai, thì nó cũng có thể đẩy những bà mẹ khác đến chỗ phải có những chọn lựa đau lòng khi việc xét nghiệm cho thấy có những bất thường về di truyền.

Việc bỏ thai kết thúc thai có thể phải thực hiện bằng nhiều cách, tùy theo tuổi của bào thai:
  • Nếu thai đã bước qua tuần thứ 24: Hút chân không (vacuum suction), nong và nạo, và gây cảm ứng đau đẻ (induction of labor). 
  • Sau 16 đến 18 tuần: Gây cảm ứng đau đẻ.

Nội dung liên quan đến mang thai:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét