Xử lý sơ cấp cứu khi bị bệnh uốn ván

Vi khuẩn gây ra bệnh uốn ván thương hiện diện trong đất nhất, nhưng còn có thể thấy chúng ở khắp ở-trên một cây đinh bạn giẫm lên, một mảnh hộp thiếc cắt vào ngón tay của bạn, hoặc trên mặt đường [át ở bạn ngả. Chẳng ngạc nhiên nếu các vi chuẩn ấy đi vào trong da khi da bị cắt mà nạn nhân lại chưa tiêm phòng, thế là bị nhiễm uốn ván. Bệnh uốn ván có thế làm chết người.

Những vết rách nông có ít nguy cơ bị uốn ván nhất. Những vết thương bám đất bụi và để lâu không chữa trị có nguy cơ cao nhất. Cả khi được rửa sạch và chữa trị, những vết thương bị thủng vẫn có thể có nguy cơ cao vì vật nằm trong vết thương có thể mang theo vi khuẩn.

Trẻ em nên tiêm phòng sớm bệnh bạch hầu (diphtheria), ho gà (pertussis), và uốn ván (tetanus); tuy thế, sự bảo vệ của vắcxin không kéo dài, nên cẩn tiêm phòng lại mỗi 5 hay 10 nam.

Những ai cần tiêm phòng uốn văn hay cần chích tăng cường?
  • Bất kì ai bị thương nhưng chưa tiêm phòng lần nào.
  • Bất kì ai bị thương nhưng đã 10 năm rồi chưa tiêm phòng lại.
  • Bất kì ai bị thương nhưng được coi là có nguy cơ cao mà chưa được tiêm phòng hay đã tiêm phòng được 5 năm.
Mũi chích tăng cường có thể hiệu nghiệm nếu chích trong vòng 72 tiếng sau khi bị thương.

Nội dung liên quan đến sơ cấp cứu:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét