Xử lý sơ cấp cứu phần cơ thể bị cắt đứt tay chân

Phần cơ thể bị cắt đứt hay rời là tổn thương trầm trọng. Bạn nên làm gì? Việc cứu mạng sống còn quan trọng hơn cứu một phần cơ thể. Kêu cấp cứu ngay.

Cần tập trung vùng tổn thương nghiêm trọng trước, không nhất thiết là chỗ bị cắt lìa. Kiểm tra đường thở và tuần hoàn. Tìm cách cầm máu. Lưu ý những dấu hiệu gây choáng.

Sau khi thực hiện các việc đó mới xem xét phần cơ thể cần xử lí. Việc cứu được huy không còn tùy thuốc vào sự giám định của chuyên môn.

Sau khi sơ cứu cho nạn nhân, giờ đến việc tìm cách cứu vãn phần cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng. Nhiêu trường hợp nhà phẩu thuật có thể tái nối chỗ thương tổn.

Nếu có khả năng cứu vãn, hãy rửa sạch đất cát hay những gì bám vào phần cơ thể đó.
  • Bọc vải quanh phần cơ thể bị đứt lìa
  • Bỏ vào học ni lông.
  • Đặt nó vào thùng đá. Đừng dùng ga lạnh (dry ice) vì có thể làm phần cơ thể đó bị đông cứng và tổn hại.

Nếu không có sẵn đá:

  • Bọc phần cơ thể vào bao ny lông ngay không cẩn quấn vải.
  • Không để trong chỗ nóng, như trong xe hơi đóng kín.
  • Ghi tên tuổi của nạn nhân lên đó.
  • Phần cơ thể giữ lạnh có thể tồn tại khoảng 18 tiếng. Còn nếu không được giữ lạnh chỉ kéo dài sự sống từ 4 đến 6 tiếng.

Nội dung liên quan đến sơ cấp cứu:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét