Bị chết thai,hư thai phải làm sao?

Gánh nặng mà một sản phụ phải chịu đựng ghê gớm nhất là khi đưa con họ mang nặng chết trong bụng (intrauterine death).

Khi tình trạng này được xác định chính xác qua siêu âm, bạn không nên nôn nóng làm theo ý mình, để hoặc gây đau đẻ ngay hoặc để mặc tự nhiên vấn đề sẽ trôi qua. Việc trục thai gấp không phải lúc nào cũng là kế hoạch an toàn nhất. Mà việc tiến hành từ từ không vội vã có thể giúp cho lần mang thai sau giảm bớt nguy cơ.

Tuy vậy, nếu trong vòng 6 tuần từ khi chẩn đoán mà bạn không trở dạ, bạn sẽ được dùng thuốc để gây trở dạ.

Trừ khi có thêm những biến chứng nào khác trong vấn để mang thai của bạn, triển vọng cho những lẫn mang thai sau được coi là vẫn yên lănh như các lần trước đó.

Nội dung liên quan đến mang thai:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét