Bị mang thai quá hạn, sinh muộn

Sinh trễ hạn (postmaturity/post-term/prolonged pregnancy) có nghĩa là sinh sau tuần 42 hay hơn. Những nguy cơ có thể do thai chết ngạt (asphyxia) và những dị hình bẩm sinh, nhưng cũng có thể do bé lớn bất thường.

Những trường hợp mang thai ngoài 42 tuần thế này, bác sĩ có thể đề nghị biện pháp thúc trở dạ. Bác sĩ sẽ cho bạn sử dụng prostagladins, thuốc tăng cường những co thắt tử cung để gây cảm ứng. Nếu bạn vẫn không trở dụ, có thể phải mổ để sinh.

Nội dung liên quan đến mang thai:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét