Cách sơ cứu rửa mắt bị thương

Cách an toàn nhất để xử lí chất hay vật lạ trong mắt là nên rửa mắt bằng dung dịch nước muối, nhưng cũng có thể bằng nước sạch cũng được, không nên dùng chất gì khác vì có thể làm tổn hai mắt.

Nghiêng đầu nạn nhân sao cho mắt bị thương tổn xuôi xuống để tránh chảy nước vào mắt kia. Dùng ngón tay cái và ngón trỏ đặt trên và dưới hàng lông mi để mở mắt bị thương ra.

Trường hợp không có vòi nước, có thẻ để nạn nhân nhúng đầu vào một châu đầy nước sạch.Chỉ tháo kính sát trông ra sau khi rửa mắt.

Nội dung liên quan đến sơ cấp cứu:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét