Con bạn tuổi dưới 13 bị nôn mửa

Thường chứng nôn mửa gây ra những khó chịu nhiều hơn nguy hiểm, trừ trường hợp trẻ bị mắc nghẹn. Nón mửa thường xảy ra với những bệnh nhẹ có liên quan đến dạ đây hay dưỡng da dày-ruột, và còn do phẩm xạ ho khi bác sĩ banh miệng để khám.

Nôn mửa đôi khi có liên quan với những loại bệnh nguy hiểm, như viêm màng não hoặc viêm ruột dư. Cẩn đưa trẻ đi bác sĩ ngay nếu trẻ đau bụng dữ đội, nôn mửa kèm theo những triệu chứng khác, nhất là có lần máu hoặc chất nhờn màu xanh hay nâu.

Nội dung liên quan đến trẻ tuổi dưới 13:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét