Kỷ luật cho con ở tuổi dậy thì

Nhiều cảm nhận của trẻ về giá trị bản thân trước hết bắt nguồn từ tính khí, thứ đến là từ cảm nhân chúng được đánh giá thế nào, và cuối cùng là từ loại kỉ luật của cha mẹ chúng.

Kỉ luật của cha mẹ có thể cũng cổ hay làm sói mòn cảm nhận của đứa con về giá trị bản thân. Những cha mẹ khắt khe và cứng rắn quá đáng chẳng truyền dẫn nơi con những khả năng quyết định nên chẳng lạ gì khi chúng đi ngược lại cha mẹ để tìm đến bạn bè. Những cha mẹ lỏng lẻo quá lại không dạy con những ranh giới hợp lẽ về cách cư xử nên chẳng lạ gì chúng tìm học nơi xã hội bên ngoài.

Loại kỉ luật hiệu quả nhất có lẽ nằm ở một chỗ nào đó ở khoảng giữa. Một đứa trẻ biết các kĩ cương-và biết rằng những kỉ cương ấy là hợp lí và cần được tôn trọng- nhưng nó cũng biết rằng có những khoả ng mà cha mẹ có thế uyển chuyển, thông cảm, chứ không phải lúc nào cũng chỉ biết nói “không" hay nhu nhơ nói “muốn làm sao thì làm.” Đô mới chính là những cha mẹ biết truyền đạt những giá trị bền vững nhưng lại tỏ ra mềm dẻo trong suy nghĩ và sáng tạo trong cách giải quyết. Họ muốn làm việc bên cạnh con hơn là chống lại nó để tăng tiến các khả năng của con và cảm nhận về thành quả của con.

Con cái có được cha mẹ như vậy cũng cảm thấy đề đang đương đầu với sự thất bại vì chúng biết rằng chúng được cha mẹ lắng nghe và chăm sóc. Những đứa trẻ này, vì quen với những giới hạn nên ít chịu áp lực của bạn bè, và biết nói không khi cần thiết.

Nội dung liên quan đến tuổi dậy thì:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét