Lịch tiêm phòng cho trẻ sơ sinh

Chích lần đầu sau khi sinh, lần hai khoảng giữa 1 đến 4 tháng tuổi, lần ba khoảng giữa 6 đến 18 tháng tuổi. Nếu không chích theo lịch này, trẻ nên chích đủ vào lúc 11, 12 tuổi. Luôn được chích vào một lần. Chích tất cả 5 lần: ba lần đầu vào các tháng thứ 2, 4, và 6. Lần thứ tư chích khoảng giữa 15 đến 18 tháng, đôi khi có thể chích sớm hơn. Mũi thứ năm chích lúc bé bắt đầu đi học (khoảng giữa 4 đến 6 tuổi). Mỗi mũi tăng cường chích vào lúc 14 hay 16 tuổi.

Lịch tiêm phòng cho trẻ em từ lúc mới sinh đến 16 tuổi
Lịch tiêm phòng cho trẻ em từ lúc mới sinh đến 16 tuổi

Sau đó cứ 10, 15 năm chích tăng cường một lần. Chích bốn lần. Ba lần đầu vào lúc 2, 4 và 6 tháng tuổi. Lần thứ tư vào khoảng giữa tháng thứ 12 và 15. Với loại vắcxỉn mới, mũi tháng thứ 6 có thể bỏ. Bốn liều. Có liều uống (oral polio vaccine-OPV), có liều chích (inactivated virus as an injection-IPV). Thường hai liều chích vào tháng thứ 2 và 4, và hai liều uống, một vào tháng thứ 12 và 18 và một vào lúc 4 hay 6 tuổi. Thường được chích chung, cả virus sống và virus bị làm yếu. Cẩn chích hai lần. Lần đầu vào khoảng 12 đến 15 tháng. Lần hai vào khoảng 4 đến 6 tuổi hay 11 đến 12 tuổi. Một liều vào khoảng 12 đến 18 tháng hoặc lúc 1 1, 12 tuổi.
Ghi chú: Trước khi đến trường nên rà soát lại với bác sĩ xem có sót loại nào chưa chích. Hoặc có thể tiêm phỏng lại vì tỉ lệ lây lan bệnh ở môi trường mới có thể cao. Những tác dung ghu: Các lần tiêm phòng có thể gây sốt, đau ở chỗ chích. Những trường hợp nả ng có thể có nhưng hiếm. Nếu con bạn bị nặng, bạn có thể hỏi bác sĩ để báo cáo với cơ quan chịu trách nhiệm về thuốc tiêm phòng.

Nội dung liên quan đến trẻ nhỏ:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét