Sơ cấp cứu vết chích của sinh vật biển

Có rất nhiều loại sinh vật biển tiết ra nọc độc khi cắn huy chích. Đưa nạn nhân ra khỏi vùng nước nhanh bao nhiêu có thể. Vị nếu không, nhiều khi nạn nhân bị chết đuối do bị co rút, đau, và choáng ở trong nước.

Nếu có thể, xác định con vật chích, bát hay đánh chết nó để đưa theo nạn nhân tới bệnh viện. Nếu nạn nhân bị rắn biển cắn, xử lí như trường hợp bị rắn độc cắn.

Nội dung liên quan đến sơ cấp cứu:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét