Xử lý tác hại của vết cắn và chích của côn trùng

Có đủ loại vết cắn, chích. Từ vết cắn của người nhưng không chỉ ở trẻ con với nhau cho đến các vết chích có nọc độc của bọ cạp và con sứa. Tính chất nguy cấp hay không là tùy thuộc nguồn gốc và mức độ nặng, nhẹ của các vết cắn và chích.

Nói chung, công việc của người sợ cứu là xem xét các dấu hiệu-phản ứng dị ứng trầm trọng để xử lí nọc độc, cầm máu, và giúp ngăn chặn viêm nhiệm hay bệnh khác.

Nếu có thể được và an toàn, bắt hay giết con vật hay côn trùng gây hại để nhận giạng, gửi nó vô bệnh viên cùng với nạn nhân để bác sĩ bệnh viện quyết định dùng loại thuộc kháng nọc (untivenin) nào để điều trị. Nếu là vật nuôi trong nhà, con vật đó sẽ được bắt giữ trong vòng 10 ngày để kiểm tra xem có bệnh dại hay không.

Nội dung liên quan đến sơ cấp cứu:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét