Ý nghĩa và hành động tự tử là gì?

Khi một người nói lên ý nghĩ tự tử, phải biết rằng đó không pbải là việc nói chơi, hoặc nói để mà nói thôi. Bạn cần lắng nghe họ, tìm cách giảng giải, tìm hiểu nguyên nhân. Trong khi trò chuyện như vậy, bạn có thể khám phá được kế hoạch tự tử của họ, như việc dự trữ thuốc, chuẩn bị súng ống, v.v…và cả nguyên do dẫn đến ý định đó.

Nếu nguyên nhân là do sự thất vọng, buồn chán, hãy tìm cách khuyên giải họ, nói cho họ về những phương pháp hiện có có thể giúp họ vượt qua.

Bên cạnh đó, bạn tìm cách lấy đi những phương tiện mà họ đã chuẩn bị để hành động, đồng thời thông báo với những người có trách nhiệm hoặc cơ quan hữu trách để có biện pháp ngăn ngừa.

Nội dung liên quan đến sơ cấp cứu:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét