Cơn đau đẻ kéo dài

Đau đẻ kéo dài là khi cơn đau kéo dài trên 20 giờ đối với lần sinh đầu và trên 14 giờ dối với những lần sinh sau. Nó làm cho sản phụ nản lòng và mệt mỏi, mất ngủ và mất nước. Bạn cần chuẩn bị trước vì cơn đau để kéo dài có thể xảy ra.

Nếu cơn đau để kéo dài không làm cho tử cung co thắt, lúc ấy cẩn chích oxytoxin để kích thích sự co thắt, tác động thúc trở dạ nhân tạo như vậy mới mang lại kết quả dẫn đến việc sinh nở. Cũng có thể dùng thủ thuật chọc màng ối (amniotomy) để thúc trở dạ, nhưng cách này cần làm lúc gần sinh để tránh viêm nhiêm.

Đôi khi lí do đau để kéo dài là do bào thai không xuống được vùng xương chậu. Cẩn chẩn đoán vùng xương chậu ngay, để nếu cân phải cho sinh bằng cách mổ…

Thường rau thai được trục ra sau khi sinh từ 5 đến 10 phút. Quá trình này có thể tiến hành dễ dàng hơn bằng cách cho trẻ sơ sinh ngậm vú mẹ. Việc mút sữa giúp kích thích những co thắt tử cung để tống nhau thai ra. Việc sổ thai cũng dễ dàng nếu cho dùng oxytoxin.

Nếu sau khi sinh 30 phút mà rau không số ra tự nhiên, lúc ấy phải dùng tay để lấy rau thai ra. Rau không ra thường là do nó không tách ra khỏi thành tử cung. Việc này khó vì sau khi chích oxytoxin, tử cung co thắt rất chắc. Cần xem lại cho thất kỳ, vì chỉ cần một mảnh rau sót lại cũng có thể gây viêm nhiễm nghiêm trọng.

Nội dung liên quan đến mang thai:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét