Nếu bị vô sinh ở tuổi trưởng thành

25 năm trước đây nhiều người lấy nhau nhưng không thể có con, thì nay, với những tiến bộ về thuốc tạo khả năng sinh để có thể giúp họ có con. Có điều việc điều trị vô sinh có thể gây ra sự căng thẳng đặc biệt-sinh lí, tình cảm, và cả về phương diện tài chính.

Việc tìm kiếm một đứa con có thể làm héo hon cuộc sống của đôi vợ chồng; có những đôi có thể giúp nhau chịu đựng nỗi khổ tâm ấy, nhưng cũng có những đôi vì thế mà bỏ nhau. Nếu bạn rơi vào tình trạng vô sinh, bạn hãy cân nhắc cẩn thận tất cũ những chọn lựa sẵn có, hoặc điều trị chứng vô sinh hoặc xin con nuôi, trước khi có một quyết định dứt khoát.

Nội dung liên quan đến tuổi trưởng thành:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét