Phân của trẻ nhỏ, trẻ sơ sinh

Cha mẹ còn cần để ý đến phân của bé. Nếu phân lỏng tức là bé bị ĩa chảy, còn nếu hai hay ba ngày bé không ỉa, bé bị táo bón.

Nhưng trong nhiều trường hợp, ở nhiều trẻ nhỏ, việc ĩa liên tục hoặc cách quãng 1, 2 ngày chưa hẳn đã là ỉa chảy huy bị táo bón. Bé sẽ giảm dần lượng phân thải ra trong ngày. Bước qua tháng thứ ba hay thứ tư trở đi, nhiều bé chỉ còn 'íu một huy hai lần một ngày. Và việc trẻ nhỏ ỉa phân lỏng cũng là chuyện bình thường, nó không giống chứng ỉa chảy.

Nội dung liên quan đến trẻ nhỏ:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét