Quan tâm về chỉnh hình ngoại hình tuổi dưới 13

Vì tất cả chúng ta được hình thành trong không gian giới hạn của bụng mẹ, có thể đôi chân chúng ta cần làm cho duỗi thẳng ra khi chúng ta bắt đầu bước đi. Nhiều trẻ bắt đầu bước đi đáng loang choảng, không vững, thường là hai chân bị không hay hai bàn chân quay ra ngoài. Khi đứa trẻ tăng trưởng mà gân cơ cứng cáp, dáng đi của nó sẽ vững vàng hơn và tự nhiên hơn.

Những tình trạng cần đến khoa chỉnh hình mà cha mẹ thường quan tâm là chứng chân bị không (bowlegs) (một hay cả hai chân cong có đầu gối vòng ra ngoài), chân vòng kiểng (knock- knees) (hai chân cong vào trong, hai đầu gối như sát vào nhau), bàn chân bẹt (fat feet), các ngón chân quặp vào trong (pigeon toes).

Nội dung liên quan đến trẻ tuổi dưới 13:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét