Vị trí thai bình thường

Vào tháng cuối của thời kì mang thai, đa số thai được yên vị theo chiêu đầu chúc xuống, chỉ khoảng gần 3% không như vậ y, có nghĩa là ở thể sinh ngược, mông quay về phía cổ tử cung, mông và chân sẽ ra trước. Rất hiếm trường hợp thai nằm ngang. Các trẻ sinh ngược và ngang vẫn có thể mạnh khỏe bình thường, có điều sẽ gặp một số rắc rối hơn những trẻ sinh đầu ra trước.

Vị trí thai bình thường

Nếu ở ba tháng cuối thai chưa chúc đầu xuống, bác sĩ có thể dùng tay xoay thai trước khi tới ngà y trở dạ dẻ. Đây gọi là thủ thuật xoay đầu thai ở bên ngoài (external cephalic version). Trong những trường hợp này cũng có khi phải mổ để sinh.

Nội dung liên quan đến mang thai:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét