Cách chăm sóc người cao tuổi

Người cao tuổi ít nhiều mất đi những khả năng tư chăm sóc mình nên rất cần những giúp đỡ từ bên ngoài. Có điều đa phần người cao tuổi không cần phải chăm sóc suốt ngày, và nhiều người chỉ cần người nhà trợ giúp thêm những lúc thật cần (chiếm tới 80%). Nhưng có những trường hợp do tình hình người nhà bận việc không thể chăm sóc được, lúc ấy cẩn nhờ đến những tổ chức tư hoặc công hiện đang có sẵn để giúp đỡ các nhu cầu của họ.

Nội dung liên quan đến tuổi già:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét