Sự chậm phát triển trí tuệ ở trẻ tuổi dưới 13

Các triệu chứng (những gì trẻ có thể trải qua) Chậm phát triển trong nhiều lĩnh vực, bao gồm về ngôn ngữ, những khả nặng vận động, sự trưởng thành về mặt tình cảm, sự trì trệ về mặt học tập.

Những dấu hiệu và những phát hiện khi xét nghiệm (những gì bác sĩ cần tìm) Chậm phát triển không phải là một bệnh mà chỉ là sự phú bấm không liên quan gì đến bệnh tật. Cả hai là những hạn độ của trí thông minh ngược với mức chuẩn hoặc mức trung bình về mặt lí thuyết.

Chậm phát triển trí tuệ ảnh hưởng đến 3% dân chúng, trong đó 80% bị nhẹ, nên ở trẻ chúng ta khó nhận ra cho đến lúc trẻ bắt đầu đến trường, khi những bất cập của chúng lộ ra rõ ràng, và chỉ % số này có nguyên nhân là những khiếm khuyết di truyền như hội chứng Down hoặc những suy kém về chuyển hóa bẩm sinh, như chứng phenylketone niệu (phenylketonuria) gây tác hại nào hoặc giới hạn trí thông minh.

Những bất lực trí tuệ còn có thể do những nguyên nhân môi trường, viêm nhiễm, hóa chất, và sự chấn thương-bao gồm sự kém dinh dưỡng, viêm màng não, tiếp xúc với các hóa chất, sự nghiện ngập của người mẹ lúc mang thai, hoặc tổn thương đầu. Mức độ có thể từ nhẹ (trẻ có thể phục hồi được) đến nặng (trẻ phải phụ thuộc vào người khác) và trầm trọng (trẻ bất lực hoàn toàn, không thể nói năng và thực hiện những việc thông thường như ăn, mặc, tiểu tiện, luôn cần đến sự chăm sóc).

Nhưng cũng đừng hiểu bất kì sự chậm phát triển trí tuệ nào cũng là những gì thật ghê gớm, mà nó còn là những biểu hiện chậm và kìm hãm ở những mặt nào đó của trí thông mình. Việc chẩn đoán là nhằm để trẻ được lưu tâm, được giúp đỡ tạo điều kiện để trẻ phát triển đầy đủ khả năng của chúng.

Bạn có thể làm gì? Một trở ngai lớn nữa ở trẻ chậm phát triển trí tuệ là chúng thường bị xã hội hất hủi, mà trên thực tế nhiều khi chúng lại là những trẻ đáng yêu và cần được đùm bọc, thương yêu nhiều nhất. Chính cha mẹ phải là người thể hiện điều này để giúp trẻ vững tin vào cuộc sống.

Việc điều trị. Chứng chậm phát triển không thể chữa lành cho dù có những chương trình đặc biệt có thể giúp những trẻ này đạt đến sự phát triển khả năng đầy đủ nhất của chúng. Những trẻ này nên được đưa vào những trung tâm giáo dục đặc biệt để được giúp đỡ tận tình và hiệu quả.

Nội dung liên quan đến trẻ tuổi dưới 13:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét