Mới nhất

Hiển thị các bài đăng có nhãn Di Truyền. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Di Truyền. Hiển thị tất cả bài đăng

Hướng dẫn di truyền ở người trưởng thành có tiền sử gia đình di truyền

Việc hướng dẫn về di huyền cho những người trưởng thành khỏe mạnh (hay những người còn trẻ) nhưng có nhân tố nguy cơ cao về sự kế thừa một t...

Hướng dẫn về di truyền tiến hành thế nào?

Chuyên gia di truyền sẽ giải thích cho các cha mẹ tương lai về cơ học của sự thừa kế di truyền. Ông ta sẽ giải thích việc xét nghiệm tiến hà...

Hướng dẫn xét nghiệm di truyền trước khi sinh

Việc xét nghiệm trước khi sinh là một loại xét nghiệm di truyền được nhiều người biết đến nhất. Khi đôi vợ chồng quyết định có con, bác sĩ c...

Hướng dẫn và xét nghiện gien về di truyền

Vì một sự phát triển về hiểu biết bộ di truyền của người hoạt động thế nào và việc tăng thêm về mức độ tinh vi của công nghệ học để phân tíc...

Các gien đột biến gây ung thư

Một trong những khía cạnh hấp dẫn nhất về mã di truyền của cơ thể của chúng ta là chất liệu di truyền trong các tế bào của chúng ta không ch...

Việc thiết lập một cây di truyền gia đình

Trong những xã hội thuần nhất ở mức độ rộng, nơi không có nhiều pha trộn tộc người như ở Mỹ, người ta có thể có một khái niệm trọn vẹn hơn n...

Liệu pháp gien là gì?

Mặc dầu liệu pháp gien còn có giới hạn nhưng đã được dùng trong lĩnh vực y học vài năm nay, phần lớn những cách điều trị như vậy còn năm ở p...

Di truyền học và việc chăm sóc sức khỏe

Nếu bạn khám bệnh về tim, hầu như bạn sẽ được hỏi xem trong gia đình của bạn có ai mắc bệnh về tim mạch hoặc có những tình trạng có liên qua...

Việc xác định những gien chịu trách nhiệm về những rối loạn di truyền

Nhiều bệnh di truyền quan trọng được vạch ra theo những vị trí của nhiễm sắc thể riêng biệt, và xem chừng chúng thường được định vị từng tuầ...

Rối loạn được xác định về mặt di truyền

Bộ di truyền của người hết sức phức tạp, và hầu như ai cũng có một số bất thường về di truyền. Những đột biến và những suy thoái mã di truyề...

Ý nghĩa của thuyết di truyền Mendel với chúng ta

Khi bác. sĩ hay nhà thạm vấn cli truyền giúp bạn tiếp cận với nguy cơ di truyền của bạn về một điều kiện đặc biệt, ông tạ có thể nhìn vào ph...

Thừa kế theo thuyết di truyền của Mendel

Gregor Mendel, một thầy dòng người Áo thuộc thế kỉ XIX, được nhìn nhận như cha đẻ của khoa di truyền học hiện đại, vì ông đã xác định đặc đi...

Dòng vô tính và dòng song sinh

Con người chúng ta đã đang tác động chất liệu di truyền của những loài khác đã hàng thiên niên kỉ, và các kết quả về những thử nghiệm này hi...

Bộ di truyền của con người

Bộ di truyền riêng của mỗi người chúngta là tổng số chất liệu di truyền của chúngta. Bộ di truyền của người là chất liệu di truyền của một c...

Sức khỏe do di truyền quyết định?

Tính di truyền bao gồm không chỉ những đặc điểm riêng mà chúng ta thừa hưởng từ cha mẹ, nó còn bao gồm những đặc điểm mà chúng ta thường thấ...

Những khối có sẵn của sự sống

Trong con người (và trong phần lớn các dụng sự sống khác), khối có sẵn co’ bản của sự sống là acid deoxyribonucleic (DNA-thành phần cơ bản c...

Sự thừa kế về di truyền

Vô số nhân tố có thể ảnh hưởng sức khỏe, nhưng không có nhân tố nào quan trọng bằng mẫu thiết kể về di truyền riêng mà chúng ta nhận được từ...

Nghiên cứu về di truyền

Hãy tưởng tượng bạn đang tìm cây kim trong đụn cỏ khô, không kể là bạn đang tìm một cây kim đặc biệt trong đống kim chứ không phải trong đụn...